Nye Premiere Pro

Personlig må jeg innrømme at jeg et glad for at militæret ikke ble tatt i bruk, og ser ikke det som et problem slik journalisten legger opp til. Politi er trent opp til å forholde seg til sivile regler, mens militæret er trent opp til å forholde seg til militære regler.

  • Microsoft er mye brukt som skoleløsning både med e-post og skrivefunksjoner i Word og Powerpoint.
  • Strategien som burde brukes sett fra mine øyne er markedsføring.
  • Start, Kjør…, regedit regedit32.exe Start, Kjør…, regedt32 Regedit32 er Windows NT Registry Editor.

Jeg oppdaterte nettopp kartet med overvåkningskamera somjeg startet for ca. I prosessen med å oppdatere kartet oppdaget jeg ved en tilfeldighet at webreferansen til registermeldingen hos Datatilsynet nå ikke lenger er gyldig . Antar Datatilsynet fjerner utdaterte meldinger fra databasen. Konsekvensen blir at kameraoversikten i OSM må ha med søkekriteriene som ble brukt for å finne registermeldingen (dvs. virksomhetsnavn og organisasjonsnummer), slik at eventuelt nye meldinger for samme kamera kan finnes igjen. Jeg ser at mange bruker økonomi som argument i forhold til å bruke SkoleLinux, og jeg skal ikke legge skjul på at det var dette som i utgangspunktet var årsaken til vårt valg. Men diskusjonene og kampen med kommunens IT-avdeling har gjort at vi har fått et noe annet fokus. Fordelene med drift og stabilitet, gjør at vi ville ha valgt samme løsning selv om den var dyrere.

Slik Bruker Du Windows’ Registerredigering

Jeg har nylig spurt folkene bak dinside.nos oversikt og drivstoffpriser.no om de er villige til å gi ut sine innsamlede data uten bruksbegresninger og tilby et dokumentert og publisert API for å legge inn og hente ut informasjon. Bitfactory mangler publisering av all innsamlet informasjon, dugnadsbasert kvalitetssikring av stasjonslista og dokumentert API for innlegging og uthenting av informasjon. NAFs løsning mangler publisering av all innsamlet informasjon og API for innlegging og uthenting av informasjon. Det eneste jeg virkelig savnet i veilederen var omtale avw3cs stjerneklassifisering av åpne datakilder, som jeg tror ville være nyttige mentale knagger for de som vurderer å publisere sin informasjon på som åpne data.

Her Brukes Gigantiske «fiske­stenger» Som Strøm­stolper

Ethvert dokument som føres i postlisten til en offentlig instans skal vurderes etter offentlighetsloven, for å se om det skal gjøres offentlig tilgjengelige eller ikke. Det noteres så i postlisten om dokumentet er undratt offentlighet eller ikke. For moro skyld laget jeg en oversikt over hvor hemmelighetsfull de ulike som rapporterer til Offentlig Elektronisk Postjournal er, basert på hvor stor andel av dokumentene som er undratt offentlighet i postlisten. Jeg hentet ut for de siste to årene, og sorterte på andelen undratt offentlighet i 2014. De minst hemmelighetsfulle instansene i 2014 er på dermed på toppen av denne lista, og en kan se om de er blitt mer eller mindre hemmelighetsfull siden året før. Noen instanser, som Statens landbruksforvaltning, begynte rapporteringen til OEP i 2014 og har dermed ufullstendig statistikk for 2014 og ingen tall fra 2013. Andre begynte i 2013 og har mangelfull statistikk bare for 2013.

Installasjon Av Hp Proliant Ml 350 G5 Server

Så jeg takker varslerne og pressen som har tatt tak i dette. Jeg har ingen tvil om at etterforskerne er klare og venter på å granske disse dokumentene.

Beslutningen om å starte med menyen åpen er for å hjelpe brukeren til å se at det faktisk finnes en meny i appen. Det var en bekymring for at man ikke fant den første gang man Reparer Adobe Systems dll åpnet appen. I senere versjoner er det tenkt at menyen ikke skal starte åpen. Når det gjelder gjelder NRK cast-appen er vi veldig fornøyd med det arbeidet som er gjort, men appen har også sin begrensning i at den bruker den innebygde spilleren for video. Denne fungerer litt av og på på Android-versjoner før 4.2, og gir ikke mulighet til å spole i livestrømmen.